Поради прекъсване на електропадаването от страна на ЕНЕРГО-ПРО ще има прекъсване на услугата Интернет  в с. Загориче, с. Средковец и с. Духовец в периода 22.10.2018 г. – 26.10.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч

В периода 22.10.2018 г. – 26.10.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Браничево, с. Загориче, с. Пристое, с. Гусла и с. Средковец.

Поради прекъсване на електропадаването от страна на ЕНЕРГО-ПРО ще има прекъсване на услугата Интернет  в с. Средковец в периода 15.10.2018 г. – 16.10.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч

В периода 15.10.2018 г. – 16.10.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гусла и с. Средковец. 
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Пристое, с. Браничево и с. Загориче.

Поради прекъсване на електропадаването от страна на ЕНЕРГО-ПРО ще има прекъсване на услугата Интернет  в с. Яребица в периода 15.10.2018 г. – 16.10.2018 г.  от 08:30 ч. до 16:30 ч.

В периода 15.10.2018 г. – 16.10.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Руйно, с. Яребица, с. Правда в област Силистра.

Поради прекъсване на електропадаването от страна на ЕНЕРГО-ПРО ще има прекъсване на услугата Интернет  в с. Загориче, с. Средковец и с. Духовец в периода 17.10.2018 г. – 19.10.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч.

В периода 17.10.2018 г. – 19.10.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Загориче. 
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Пристое, с. Браничево, с. Гусла и с. Средковец.